Insan ve Hayat

Yedikıta

Dini Hizmetler


Okul Dersleri


KermesEğitim ve öğretimin, çocuk ve gençlerimizin ufkunun gelişmesinde ve aynı zamanda içinde yaşadığımız topluma uyum sağlamasında çok önemli bir payı vardır. Ayrıca okulunu iyi bir karne ile bitiremeyen veya yüksek okullara gitmeyen çocukların meslek ve yüksek tahsil yapma şansları çok azdır. Takdir edersiniz ki mukaddes dinimizin de ihyası ve bekası, yetişen evlatlarımıza dini eğitimlerinin tam olarak verilmesi ile olur. Bir milletin islahı, kötülerin yok edilmesiyle değil, imanlı, her türlü kötü ahlaktan uzak, bilgili ve kültürlü bir neslin yetişmesi ile mümkündür. Bu hedefe ulaşmak için müessesemiz, sizlerinde cömert desteğiyle, talebelerimizin okul derslerine yardımcı olmakta, tatil günleri ve müsait zamanlarda dinini, Kur`anını, milli kültür ve ahlakını öğretecek en güzel şekilde yetiştirilmesi gayreti içerisindedir.